News

July 2013 - NBBS Jaarverslag 2013
Dames en Here, mede-Brahmantelers,
Graag gee ek vir u terugvoering oor die afgelope jaar se aktiwiteite wat oor die periode Julie 2012 tot Julie 2013 strek.
Met die goeie reens verlede jaar is die jaar 2012 met goeie klimatologiese omstandighede afgesluit met goeie stoetve ...Read More

E-mail:


Telephone:
+264 (0)61 240 573

Fax:
+264 (0)88 643 348

Postal Address:
Namibian Brahman Breeders Society
PO Box 11790
Klein Windhoek
Windhoek
Namibia